Davinde / Om Davinde

Davinde

Davinde er en lille landsby beliggende 13 km sydøst for Odense bymidte.

Vi er i Davinde Sogn omkring 400 mennesker, hvoraf godt halvdelen bor i Davinde By. Byen er centreret omkring et gammelt bystævne, der oprindeligt tjente som mødested for de mest fremtrædende gårdejere. I midten af stævnet står vores stævnetræ, en lind, der kan dateres til 1806 og dermed er Fyns ældste.

Kirken er bygget i det 13. århundrede, og forsamlingshuset, der er midtpunkt for mange lokale arrangementer og aktiviteter, er bygget i 1893. Læs mere om kirkens aktiviteter her.
 
Davinde ligger smukt placeret i et naturområde, der for en stor del er præget af, at mange grusgrave efter indvinding er udlagt som store rekreative områder med grundvandssøer, fiskepladser, badebroer, bålpladser, ride- og vandrestier.

I periferien af Davinde finder du herregården Sanderumgaard, Davinde Savværk og Davinde Rideskole.

Davinde Forsamlingshus | Vandmøllevej 12, 5220 Odense SØ  | Tlf.: 61672827